Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Nederland zich niet houdt aan Europese aanbestedingsregels

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) en minister Hillen (DEF) op vragen van het Kamerlid Hachchi (D66) over het bericht dat Nederland zich niet houdt aan Europese aanbestedingsregels.