Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Uitstelbrief van minister Bijleveld-Schouten aan de Tweede Kamer over beantwoording van schriftelijke vragen van het kamerlid Belhaj (D66) over het bericht ‘Afghaansetolken die Nederlanders hielpen onder vuur’.