Kamerbrief met inzetbaarheidsrapportage 2021

Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de operationele gereedheid, inzetbaarheid en inzet van de krijgsmacht over het jaar 2021.

Tweemaal per jaar, bij de begroting en het jaarverslag, wordt een inzetbaarheidsrapportage gestuurd.