Nota naar aanleiding van verslag goedkeuring Verdrag tussen regering Koninkrijk der Nederlanden en regering Staat Israël over status van hun strijdkrachten

Ministers Ollongren (Defensie) en Hoekstra (BZ) reageren op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten. De vragen zijn gesteld door de fracties van CDA, SP, GroenLinks, DENK en BIJ1 in de Tweede Kamer.