Bestuurskosten ministerie van Defensie december 2022

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Defensie.