Besluit Woo-verzoek functionaliteiten drones

Besluit op een verzoek om informatie over functionaliteiten van drones. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).