Besluit op Wob-/Woo-verzoek over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds RRF

Besluit op een verzoek om informatie over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds Recovery and Resilience Facility (RRF) en de totstandkoming hiervan. Het verzoek is op 11 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juni 2022 dit besluit genomen.