Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa)

Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) over de periode 1 januari 2017 tot en met 17 maart 2022. Het verzoek is op 17 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 juni 2022 dit besluit genomen.