Besluit op Wob-/Woo-verzoek over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media

Besluit op een verzoek om informatie over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media. Het verzoek is op 19 april 2017 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 juni 2022 dit besluit genomen.