Besluit op Woo-verzoek over WhatsApp- en sms-verkeer over de schietbaan Katlijk

Besluit op een verzoek om informatie over WhatsApp- en sms-verkeer tussen de Provincie Friesland, FUMO, Politie, Schietvereniging en Gemeente Heerenveen, Defensie en Antea over de schietbaan Katlijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).  

Besluit op Woo-verzoek over WhatsApp- en sms-verkeer over de schietbaan Katlijk (PDF | 1 pagina | 4,2 MB)