Besluit op Woo-verzoek over WhatsApp- en sms-verkeer over de schietbaan Katlijk

Besluit op een verzoek om informatie over WhatsApp- en sms-verkeer tussen de Provincie Friesland, FUMO, Politie, Schietvereniging en Gemeente Heerenveen, Defensie en Antea over de schietbaan Katlijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).