Defensie bergt militaire oorlogsslachtoffers

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft afgelopen week in het Gelderse Groesbeek de stoffelijke resten geborgen van 2 Amerikaanse soldaten, gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Particulieren vonden beide veldgraven in een akker.

De berging gebeurde samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Dat is een gebruikelijke procedure, omdat zich in een veldgraf munitie of explosieven kunnen bevinden. Aan de hand van de uitrustingsstukken stelde de BIDKL de nationaliteit van de militairen vast. De Amerikaanse autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de vondst. In het laboratorium van de dienst in Soesterberg wordt geprobeerd de identiteit van de militairen te achterhalen.

Market Garden

Op 17 september is het 67 jaar geleden dat de 82e Amerikaanse Airborne Divisie als onderdeel van operatie Market Garden landde bij Groesbeek. Met deze luchtlandingsoperatie hoopten de geallieerden vergeefs de oorlog voor 1944 te beëindigen.

Belangrijk voor rouwverwerking

Duidelijkheid over het lot van dierbaren is van cruciaal belang voor de rouwverwerking. Het motto van de BIDKL luidt niet voor niets: 'Vermist is erger dan dood'. Het werk van de dienst vindt zijn grondslag in de Conventie van Geneve, waarin staat dat elke lidstaat tijdens een gewapend conflict over een gravendienst moet beschikken. Het BIDKL is ook buiten Nederland, een belangrijk expertise- en kenniscentrum.