Meer bescherming voor koopvaardijschepen

De Nederlandse krijgsmacht kan in 2012 50 militaire beveiligingsteams (VPD's) inzetten om kwetsbare koopvaardijschepen die onder de Koninkrijksvlag varen, te beschermen tegen piraterij.

Het kabinet neemt de analyse en de aanbevelingen over uit het rapport 'Geweldsmonopolie en piraterij' van de Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij (commissie-De Wijkerslooth).
In opdracht van het kabinet heeft de commissie de wenselijkheid en de mogelijkheid onderzocht om Nederlandse koopvaardijschepen te beveiligen tegen Somalische piraten.

In 2011 zijn al 5 van deze militaire beveiligingsteams (Vessel Protection Detachments) ingezet en de komende maanden zijn er ook nog enkele voorzien.

Voor het geval de 50 VPD's niet toereikend zijn, zal het kabinet alvast de haalbaarheid uitwerken van de inzet van reservisten en gewapende particuliere beveiligers met de status van militair. De Kamer wordt hierover voor het einde van 2011 geïnformeerd.

Pas als de uitbreiding van de militaire VPD-capaciteit niet toereikend blijkt te zijn, besluit het kabinet over het al dan niet mogelijk maken van privatisering.