Budget voor investeringen materieel Kustwacht Carib vastgesteld

Met het Lange Termijn Plan 2019-2028 is de inzet van de Kustwacht Caribisch gebied voor de komende jaren financieel gegarandeerd. De Kustwacht Caribisch gebied beschikt tot en met 2028 in totaal over 168 miljoen euro, bedoeld voor materieelvervangingen. De vier Landen in het Koninkrijk zorgen gezamenlijk voor de financiële dekking van het budget. Dat staat in de Bestuursakkoorden, die samen met het Lange Termijn Plan (LTP) 2019-2028 van de Kustwacht Carib in de Rijksministerraad zijn behandeld. Minister Bijleveld-Schouten van Defensie heeft de stukken aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Kustwacht Carib bestaat sinds 1996. Het is een samenwerkingsverband tussen alle landen binnen het Koninkrijk. Nederland (69%), Aruba (11%), Curaçao (16%) en Sint Maarten (4%) dragen naar rato bij aan de kosten. De bijdrage van Nederland komt uit de Defensiebegroting.

Het samenwerkingsverband mag gerust succesvol worden genoemd. De Kustwacht Carib toont zich als maritieme rechtshandhaver een onmisbare schakel in de veiligheidsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De kustwacht richt zich niet alleen op de bewaking van de maritieme buitengrenzen. De organisatie speelt ook een belangrijke rol in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en heeft taken op het terrein van toezicht, search and rescue en rampenbestrijding.

Om deze taken ook de komende jaren goed uit te kunnen voeren, moet periodiek materieel worden vervangen. Met het LTP geeft Defensie hierin inzicht. Van de 168 miljoen euro, gaat 159,9 miljoen euro naar investeringen met het oog op materieel vervangingen. Het overige bedrag is bedoeld voor exploitatiekosten.

Defensie, als beheerder van de Kustwacht Carib, vindt het essentieel dat de operationele inzet van de Kustwacht Carib gegarandeerd blijft. Zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin drugscriminaliteit en extreem weer toenemen. Daarnaast heeft de regio te maken met een instabiel Venezuela, mensensmokkel en migratieproblematiek.