Bureau Toetsing Investeringen

Sommige bedrijven, technologische processen en technologische kennis zijn zo belangrijk dat de rijksoverheid zeker wil weten dat de zeggenschap daarover in veilige handen blijft.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • bedrijven in de energievoorziening,
  • de telecommunicatie,
  • de toegang tot internet,
  • het betalingsverkeer,
  • de drinkwatervoorziening,
  • de luchtverkeersleiding
  • de opslag van nucleair materiaal.

Economische veiligheid bewaken

Ook de kennis om dergelijke bedrijven te leiden en kennis over hoe bepaalde zeer gespecialiseerde technologie werkt, wil de rijksoverheid beschermen. Nederland wil voor dit soort zaken niet te veel afhankelijk worden van andere landen, vooral niet van landen buiten de EU. We noemen dit het bewaken van onze economische veiligheid. Meer informatie hierover staat op de website van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, NCTV.

De rijksoverheid wil op tijd weten wanneer de zeggenschap over dit soort activiteiten in andere handen zou kunnen overgaan. Eventueel kan zij ingrijpen om dat te voorkomen. Daarom moeten bedrijven of andere betrokken instellingen de rijksoverheid vooraf informeren wanneer dit aan de orde kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer een aanzienlijk deel van de zeggenschap over een relevant bedrijf en organisatie in buitenlandse handen zou kunnen komen. De overheid kan dan voorwaarden stellen of de overname in het uiterste geval verbieden.

Het Bureau Toetsing Investeringen is het coördinatiepunt voor de uitvoering van deze wetgeving. Het beoordeelt de binnengekomen meldingen en voert de toetsing uit. Het bureau adviseert ook de verantwoordelijke ministers over eventuele voorwaarden of maatregelen naar aanleiding van een melding.