Brief van de Mijnraad

Brief van de Mijnraad over proces advisering over vaststelling van een operationele strategie en het capaciteitsafbouwplan voor het Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022.