Verwerkingen van persoonsgegevens

Het register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meldingen zijn gegroepeerd per organisatie-onderdeel.

Directie Bedrijfsvoering

Primaire verwerkingen

Verwerkingen voor personeel en beheer

Directie Bureau Bestuursraad

Primaire taken

Verwerkingen voor personeel en beheer

Directie Communicatie

Primaire verwerkingen

Directie Financieel-Economische Zaken

Primaire verwerkingen

Verwerkingen voor personeel en beheer

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Primaire verwerkingen

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Primaire verwerkingen

Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging

Primaire verwerkingen

Agentschap Telecom

DICTU - Dienst ICT Uitvoering

Primaire taken

PIANOo

Primaire taken

RVO.nl - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Primaire taken

Personeel en beheer

SodM - Staatstoezicht op de Mijnen

Primaire verwerkingen

Verwerkingen voor personeel en beheer