XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.