Openstelling SDE+ 2012

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de SDE+ 2011 en de openstelling van de SDE+ in 2012. Tevens voldoe ik aan mijn toezeggingen van 19 mei jl. u te informeren over het gesprek met de sector over de mogelijkheid tot differentiëren bij wind op land, en het gesprek met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB, voorheen Dienst Domeinen) over de problematiek van de grondvergoeding.