Kamerbrief over stand van zaken bij overleg met regiobestuurders Groningen

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

Onderwerpen overleg Groningen

Het overleg tussen de minister en de regiobestuurders gaat over:

  • het toekomstperspectief voor Groningen;
  • de definitieve inrichting van de publiekrechtelijke afhandeling van schademeldingen;
  • de uitvoering en aansturing van de versterkingsaanpak.