Kamerbrief met adviezen versterkingsopgave Groningen en vervolg

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de adviezen van de versterkingsopgave Groningen.