Kamerbrief over resultaten SDE+ voorjaarsronde en toezeggingen AO Energie & Klimaat

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2018 en over punten uit het AO Energie & Klimaat.