Kamerbrief over verbreding van de SDE+

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer conform eerdere toezegging over de verbreding van de SDE+ naar de stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++).