Antwoorden op vragen over het stimuleren van kleinschalige windprojecten

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen over het stimuleren van kleinschalige windprojecten.