Kamerbrief over stand van zaken opvolger salderingsregeling

Minister Wiebes (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat hij een toezegging, gedaan in het Kamerdebat over klimaat en energie op 29 november 2018, niet binnen de gestelde termijn kan nakomen. De toezegging ging over de stand van zaken van de hervorming van de salderingsregeling. Deze regeling heeft betrekking op de opslag van duurzame energie.