Aanbieding nadere memorie van antwoord Machtigingswet oprichting Invest-NL

Minister Wiebes stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het voorstel van wet, houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL).