Nadere memorie van antwoord Machtigingswet oprichting Invest-NL

Minister Wiebes reageert op aanvullende vragen en opmerkingen over het voorstel van wet, houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL).