Uitstelbrief Kamervragen PVV-fractie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Minister Wiebes stuurt een uitstelbrief aan de Tweede Kamer over vragen PVV-fractie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord.