Beantwoording Kamervragen over verplichte bijmenging waterstof in gasnet

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over verplichte bijmenging waterstof in het gasnet.