Beantwoording van vragen over bericht dat bezwaar maken tegen windmolenparken zinloos is

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat bezwaar maken tegen windmolenparken zinloos is.