Kamerbrief over Kabinetsreactie op het IBO Grondvergoeding Energievoorziening

Minister Wiebes biedt Tweede Kamer het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening aan samen met de kabinetsreactie hierop.