Kamerbrief over waterzijdig inregelen als erkende maatregel en ledverlichting voor bedrijven

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over Invulling van de motie over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen en de motie over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven.