Beantwoording Kamervragen over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit.