Kamerbrief over de voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Rechtsbescherming over het instellingsbesluit, het daarbij horende schadeprotocol en de overeenkomst die ik met de mijnbouwondernemingen die actief zijn met kleine gasvelden op land zal afsluiten