Uitstel beantwoording Kamervragen openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op nadere vragen over openbaarmaking van de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad later komen dan gebruikelijk.