Beantwoording Kamervragen over de 3e incidentele suppletoire EZK-begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de 3e incidentele suppletoire EZK-begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. Dit gaat over de financiële steun als gevolg van de crisis rondom het coronavirus.