Beantwoording Kamervragen over bijdrage zware industrie aan klimaatbeleid

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid.

Beantwoording Kamervragen over bijdrage zware industrie aan klimaatbeleid (PDF | 4 pagina's | 200 kB)