Kamerbrief over voortgang diverse aanbestedingsdossiers

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden, waarbij zij ook in gaat op de observaties uit de zevende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden.

Kamerbrief over voortgang diverse aanbestedingsdossiers (PDF | 4 pagina's | 238 kB)