Afschrift brief aan betrokken gemeenten vanwege toekomstig windpark ten noorden van Waddenzee

Afschrift van de brief van minister Van 't Wout aan de colleges van burgemeester en wethouders van diverse noord-Nederlandse gemeenten vanwege het zogenoemde voorkeursalternatief voor een (stroom)kabelverbinding vanaf een toekomstig windpark ten noorden van de Waddenzee naar het landelijk hoogspanningsnet (tracé Eemshaven-west).