Beantwoording Kamervragen over uitfaseren subsidies voor houtige biomassa

Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het rapport 'Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen' van het Planbureau voor de Leefomgeving.