Regeling verlenging Groeifaciliteit

Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (Groeifaciliteit).