Kamerbrief over Veegbrief SDE++

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de uitkomsten van de SDE++-ronde 2020, de stand van zaken rondom de doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land, de uitkomsten van een tweetal onderzoeken naar de brandveiligheid en de verzekerbaarheid van zon-PV en de een update omtrent de onverschuldigde subsidiebetalingen voorjaar 2021. Daarnaast besteed zij in deze brief aandacht aan een achttal moties en toezeggingen.

Kamerbrief over Veegbrief SDE++ (PDF | 9 pagina's | 557 kB)