Beantwoording schriftelijk overleg BNC-fiches AI en reactie brief Rathenau Instituut

Antwoorden over de fiches inzake Kunstmatige Intelligentie en een reactie op de brief van het Rathenau Instituut inzake de 'Zeven aandachtspunten voor de AI- verordening'. De antwoorden zijn van minister Blok (EZK), minister Grapperhaus (JenV), minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Knops (BZK).