Ramingstoelichting bij vierde nota van wijziging aanpassing incidentele compensatie energierekening (incl. certificeringsdocument CPB)

Toelichting op de raming van de budgettaire effecten van de maatregelen opgenomen in de vierde Nota van Wijziging aanpassing incidentele compensatie energierekening.

Ramingstoelichting bij vierde nota van wijziging aanpassing incidentele compensatie energierekening (incl. certificeringsdocument CPB) (PDF | 6 pagina's | 267 kB)