Gespreksagenda Regio en Rijk april 2022

In deze gespreksnotitie beschrijven bestuurders van de aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen concrete voorbeelden van de problematiek die speelt in hun regio.