Uitstel antwoord op vragen over onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog

Minister Jetten (Klimaat en Energie) laat de Eerste Kamer weten dat de vragen over het onderzoek naar de aanlanding van een stroomkabel van een windpark door Schiermonnikoog niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD.