Actieplan: Verhoging van de beschikbaarheid van zone-overschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteitshandel

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een actieplan opgesteld met maatregelen, die bijdragen aan het verhogen van de beschikbaarheid van de zone-overschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteitshandel. Nederland geeft hiermee invulling aan de eisen uit de EU-Elektriciteitsverordening 2019/943 (Artikel 14, 15 en 16). Dit document is in het Engels.