Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat juni 2022

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat juni 2022 (PDF | 13 pagina's | 313 kB)