KPMG marktconsultatie kernenergie

Op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Klaas Dijkhoff, heeft KPMG een marktconsultatie uitgevoerd. Dit rapport bevat de uitkomsten van de marktconsultatie en gaat in op onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is, en in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.