Toekomst van Groningen zonder gaswinning

Toekomst van Groningen zonder gaswinning

introshot
De gaswinning in Groningen heeft negatieve gevolgen voor inwoners en ondernemers in de provincie. Daarom is besloten de gaswinning te stoppen. De regio biedt ondertussen ook veel kansen.
Om die te benutten is het Nationaal Programma Groningen opgericht.
Hierin werken de provincie Groningen, de gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet samen.
Voor het nationaal programma is een investeringsbudget van 1,15 miljard euro beschikbaar.
Gemeenten en provincie kijken samen met de inwoners en ondernemers waar ze het geld aan willen uitgeven.
Het programma is bedoeld voor het versterken van de economie...
natuur en klimaat...
werken en leren...
en het vergroten van de leefbaarheid in de regio.
Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in aardgasvrije wijken, Gronings erfgoed of elektrisch rijden.
Ook kunnen bedrijven, bewoners en andere initiatieven straks geld aanvragen om hun ideeën waar te maken.
Zo kan Groningen weer bouwen aan de toekomst en blijft het een fijn gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.