Besluit op Wob-verzoek over publicaties PBL Klimaatakkoord

Besluit op een verzoek om informatie over publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met betrekking tot het Klimaatakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).